ออริจิ้นเตรียมขอผู้ถือหุ้นดันวัน ออริจิ้นเข้า IPO นับเป็นบริษัทที่ 3 ของกลุ่มที่เข้าตลาดหุ้น

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ ว่า บริษัทมีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท  จำกัด (“ONE”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ONE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เม.ย. นี้ และมีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 0.57 บาท โยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 พ.ค. นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด หรือ ONEO ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ ONEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ ONEO คาดว่าจะเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดง สิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ ONEO และ/หรือ บริษัทย่อยของ ONEO (ESOP และ ESOP Warrant)
รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 26.13 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONEO ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งจำนวน)

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONEO ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด หรือ ONEO ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ONEO โดยปัจจุบันหุ้นสามัญของ ONEO ยัง ไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สัดส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขาย และหุ้นสามัญ ไม่เกินร้อยละ 26.13 ของทุนชำระแล้วของ ONEO ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก (IPO) และการใช้ สิทธิ ESOP และ ESOP Warrant

แผนการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ONEO คาดว่าแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เบื้องต้น จะเป็นดังต่อไปนี้ 1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การขยายธุรกิจและ/หรือ 2) เพื่อชำระเงินกู้ยืม และ/หรือ 3) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ONEO จะมีการกำหนดแผนการใช้เงินที่ได้รับจาก IPO ไว้ในหนังสือชี้ชวนของ ONEO ต่อไป ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือชี้ชวน

วัน ออริจิ้น ทำธุรกิจอะไร

ONEO ประกอบธุรกิจพัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม ธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

(1) ธุรกิจ โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์

(2) ธุรกิจอาคารสำนักงานและ พื้นที่ค้าปลีก

(3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

(4) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านการบริหารโครงการ ในกลุ่มธุรกิจของ ONEO

อย่างไรก็ตาม แผนการนำ ONEO เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น นับเป็นแผนธุรกิจของกลุ่มออริจิ้น ที่ต้องการนำบริษัทลูกหรือบริษัทในกลุ่ม เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปีละ 1 บริษัท โดยก่อนหน้านี้นำบริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) หรือ BRI และบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์มาแล้ว.

Share :

MORE TO EXPLORE

“วัน ออริจิ้น” ผนึก “โนมูระ-IHG” เปิดบริการมิกซ์ยูสใหม่ “วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24”

“วัน ออริจิ้น” ผนึก “โนมูระ-IHG” เปิดบริการมิกซ์ยูสใหม่ “วัน ออริจิ้น สุขุมวิท 24” ผสานโรงแรมสเตย์บริดจ์…

ORI ยกทัพ ONEO-BRI-Origin Nationwide ผนึก ASIAN ลงทุนเขาใหญ่-ศรีราชา 1,422 ล้าน สร้างเมืองมาสเตอร์พีซ “One Origin Khaoyai Well-Being City” และ “Siracha J-Park”

ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จัดทัพ 3 บริษัทในเครือ วัน ออริจิ้น-บริทาเนีย-ออริจิ้น เนชั่นวายด์ รวมพลังสร้าง Synergy ยกทัพบุกหัวเมืองใหญ่ต่อยอดแผน Origin Infinity…